ประจำเดือน  พูดได้ไม่น่าอาย

ประจำเดือน พูดได้ไม่น่าอาย

‘ประจำเดือน’ พูดได้ไม่น่าอาย 
ในสังคมยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป “การพูดถึงประจำเดือนเป็นเรื่องต้องห้ามมันจบลงแล้ว”
อันดับแรกเรามาทำความเข้าใจกันก่อน ประจำเดือน (Menstruation) คือ การที่มีเลือดออกมาจากช่องคลอดในทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงภายในระบบการสืบพันธุ์ โดยเลือดที่ออกจากช่องคลอดนั้นเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาขึ้นและกำลังรอรับตัวอ่อนจากการปฏิสนธิหลุดออกมาจากมดลูกในรูปแบบของเลือด เมื่อไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนั่นเอง 
‘การมีประจำเดือน’ ในสังคมไทยโดยอดีตนั้นได้ถูกทำให้เป็นเรื่องที่ไม่ปกติไปจนถึงอับอาย รวมถึงในบางประเทศที่ห้ามผู้หญิงที่มีประจำเดือนทำอาหาร ห้ามสัมผัสใคร หรือห้ามเข้าพิธีกรรมบางอย่าง เพราะถูกมองว่าสกปรก ทั้งๆ ที่การมีประจำเดือนคือเรื่องธรรมชาติในร่างกายของผู้หญิง ไม่ได้ผิดแปลกผิดตรงไหน ความเชื่อเหล่านั้นทำให้การพูดถึงเรื่องประจำเดือนกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคม และส่งผลให้ผู้มีประจำเดือนรู้สึกอับอายที่จะพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องประจำเดือนกับบุคคลอื่นก็ต้องคุยกันแบบแอบๆ ทำให้หลายคนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้ที่มีประจำเดือนอีกด้วย ดังนั้นผู้หญิงอย่างเราๆ ควรที่จะพูดถึงประสบการณ์ของตนเองได้อย่างเปิดเผย เพื่อเป็นการทำลายความเชื่อ หรือความเข้าใจผิดเหล่านี้ และถ้าหากเพื่อนๆ คนไหนมีความกังวลหรือสับสนเกี่ยวกับประจำเดือน อย่าเก็บปัญหาเหล่านี้ไว้คนเดียว ลองปรึกษาแพทย์หรือคนใกล้ตัวที่พูดคุยด้วยแล้วสบายใจดู สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า ยุคที่การพูดถึงประจำเดือนเป็นเรื่องต้องห้ามมันจบลงแล้ว  

Top