โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมนิสิต

ทุนการศึกษา

แบบฟอร์ม

สโมสรนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติตามข่าวสาร

ข่าวประกาศ

โครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันปีใหม่ 2567

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันปีใหม่ 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ ลานอินแปง อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2567...

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 "UNITING FOR THE GLORY" การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566...

ทุนการศึกษา/รางวัล

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี...

กิจกรรม Poetry Night ค่ำคืนแห่งบทกวี โดยนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ(EG).

กิจกรรม Poetry Night ค่ำคืนแห่งบทกวี โดยนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ(EG).

กิจกรรม Poetry Night ค่ำคืนแห่งบทกวี โดยนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ (EG) "วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโยธิกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

โครงการบริการวิชาการ : อบรมภาษาจีนสำหรับบุคลภายนอก ประจำปี 2567

โครงการบริการวิชาการ : อบรมภาษาจีนสำหรับบุคลภายนอก ประจำปี 2567

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้จัดโครงการบริการวิชาการ :...

“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023”

“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023”

วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวิ่ง“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง...

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]
Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

052182
Views This Year : 21556

Pin It on Pinterest