โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมนิสิต

ทุนการศึกษา

แบบฟอร์ม

สโมสรนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติตามข่าวสาร

ข่าวประกาศ

“ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สนุกสนานม่วนซื่น สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา”

“ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สนุกสนานม่วนซื่น สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา”

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงาน “ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สนุกสนานม่วนซื่น สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา” ณ...

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566”

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566” วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 07.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ต้อนรับนักศึกษาจาก TOYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความมั่นคงทางอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ต้อนรับนักศึกษาจาก TOYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมและข้อมูลอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต้อนรับนักศึกษาจาก TOYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวายวัดดอนยม บ้านดอนยม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวายวัดดอนยม บ้านดอนยม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย...

ทุนการศึกษา/รางวัล

สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการชมวิชชาชาญอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม : การพัฒนาทักษะการแต่งและร้องเพลงพื้นบ้าน

สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการชมวิชชาชาญอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม : การพัฒนาทักษะการแต่งและร้องเพลงพื้นบ้าน

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก...

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นจามรี 13) โดยมี รองศาสตราจารย์...

นิสิตชาวกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตชาวกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นิสิตชาวกัมพูชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ...

ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และสโมสรนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มมสประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 

ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และสโมสรนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มมสประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม HS-202 ฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028197
Views This Year : 88622

Pin It on Pinterest