โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

เนื่องในวาระครอบรอบ 56 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีประเภทศิษย์เก่าดีเด่นทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่
– ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
– ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย
– ด้านผลงานดีเด่น

โดยเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มีนาคม 2567

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCnwNzbnPcqm_m4ms9UcmJZBDbl_uDIomsL0puoe7UnJk7Bg/closedform

Pin It on Pinterest

Share This