โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567 ณ สวนป่าวัฒนธรรมด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มมส

Pin It on Pinterest

Share This