โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

กลับมาอีกครั้งกับ YEP Hackathon 2024 (Young Entrepreneur Project) โอกาสดี ๆ ของน้อง ๆ ระดับมัธยม และนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ที่กำลังมองหาเวทีแสดงความสามารถในการแข่งขันแผนธุรกิจ เพื่อชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมประกวดแข่งขันแผนธุรกิจภายใต้หัวข้อ “Digitalizing the Locals: พลิกดินสู่ Clouds” เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน📝
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
2) ผู้เข้าแข่งขันควรมีแนวความคิดที่ต้องการนำมาต่อยอดทางธุรกิจโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้
3) ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน
4) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยรับรางวัลใด ๆ มาก่อน

📌เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2567
*ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Digi-Preneur
Curriculum โดยสมาคมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
*แข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. – 16:30 น.
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

👉คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/reg-yep
👉คลิกเพื่อสมัคร : https://forms.gle/ZPcq4bFscnyBXXds7
👉ลำดับขั้นการสมัคร (Flow Chart) : bit.ly/3I4FZUy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-799-8730 (คุณนัท ผู้ประสานโครงการฯ), 081-057-9299 (อาจารย์ อัมพิกา ภัทรพงศานติ์),

Pin It on Pinterest

Share This