โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Pin It on Pinterest

Share This