โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครผลงานการประกวดคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 56 ปี  แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2567 ประกาศผลวันที่ 8 เมษายน 2567

เงินรางวัล

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/uJmjeqKfS8q36RVt6

เกณฑ์การให้คะแนน คลิ๊ก

แผ่นเสียงที่ใช้ คลิ๊ก

Pin It on Pinterest

Share This