โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา
4. ปฏิทินการศึกษา
5. ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์
6. คำร้องออนไลน์
7. แบบฟอร์มคำร้อง
8. แนะนำการใช้งานระบบ ithesis
9. ระบบแนะนำการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา
10. รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
11. รายชื่อวารสารที่ควรหลีกเลี่ยง กรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับประกอบการสำเร็จการศึกษา
12. List of journals in TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase2
13. ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ
14. คู่มือการใช้ระบบ Turnitin
15. โปรแกรม อักขรวิสุทธิ์ (นิสิตสามารถเข้าใช้ระบบได้ภายใต้ E-mail : @msu.ac.th)
16. คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE20

ข่าวสารและกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มมส พบคณะฯ 67

บัณฑิตวิทยาลัย มมส พบคณะฯ 67

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มมส...

ปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่1. อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์2. ภาษาและภาษาศาสตร์3....

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต...

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้-...

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062839
Views This Year : 43050

Pin It on Pinterest