โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ประกาศผลสอบ TOEIC รอบวันที่ 9 มีนาคม 2567

📌 สนามสอบศูนย์ CARS-HUSOC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📍 รับผลสอบได้ที่ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 401

ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=913456784115582&set=a.508532051274726&locale=th_TH

โทร: 090-0246939 (พี่มิลก์)

Pin It on Pinterest

Share This