โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (Mahasarakham University American Corner) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Mekong Young Environmental Diplomats (MYED) ผ่านกิจกรรม Diplomatic Simulation (การจำลองทางการทูต) โดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสมาคมไอเซค ประเทศไทย, บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด โดยจำลองเหตุการณ์และบทบาทสมมุติจากสถานการณ์หรือปัญหาจริง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษของเสียในแม่น้ำโขงในมุมมองที่หลากหลาย

Pin It on Pinterest

Share This