โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

“56 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

วันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวาระครบรอบ 57 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อวางรากฐานให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเสาหลักทางวิชาการที่เข้มแข็งของสังคม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีและได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน และได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ขึ้นมอบรางวัล “ดวงใจอินทนิล” ให้กับนิสิตปัจจุบันผู้เสียสละทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Pin It on Pinterest

Share This