โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

กิจกรรม Poetry Night ค่ำคืนแห่งบทกวี โดยนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ (EG)

“วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโยธิกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ จัดกิจกรรม Poetry Night ค่ำคืนแห่งบทกวี โดยนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ (EG) ที่เรียนวิชาร้อยกรองภาษาอังกฤษ โดยในงานมีกิจกรรมอ่านบทกวีคัดสรร การแสดงดนตรี เขียนข้อความหรือบทกลอนเกี่ยวกับความรักที่ต้นไม้ Poetree โดยได้รับความสนใจจากนิสิตและอาจารย์เป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

Pin It on Pinterest

Share This