โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 Young Entrepreneur Project (YEP) ประจำปี 2024 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่ปรากฎ

Pin It on Pinterest

Share This