เมื่อสิ่งของเครื่องมือต่างๆ บนโลกถูกทำขึ้นเพื่อให้คนถนัดขวาใช้งาน

เมื่อสิ่งของเครื่องมือต่างๆ บนโลกถูกทำขึ้นเพื่อให้คนถนัดขวาใช้งาน

คนถนัดซ้ายถูกกำหนดโดยพันธุกรรมตั้งแต่เกิด ส่วนใหญ่มักจะมาจากครอบครัวที่มีคนถนัดซ้ายเช่นกัน โดยแต่ละครอบครัวอาจจะมีทั้งคนที่ถนัดทั้งขวาและถนัดซ้ายอยู่ในครอบครัวหนึ่งเสมอ แต่ถึงแม้จะถนัดมือข้างไหนก็ไม่ใช่ความผิดปกติอย่างใด เพราะนี่คือความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล

จากสถิติการสำรวจประชากรโลกพบว่า คนที่ถนัดมือขวามีอยู่ประมาณ 85% และประมาณ 15% เป็นคนถนัดซ้าย นิตยสารออนไลน์ Bright side พูดถึงรายงานการสำรวจเกี่ยวกับคนถนัดซ้าย ระบุว่า คนถนัดซ้ายมีความซับซ้อนด้านอารมณ์สูง มักตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีกว่าคนที่ถนัดขวา คิดเร็วทำเร็ว มีความสามารถในการทำงานหรือกิจกรรมที่ซับซ้อนพร้อมกันได้ มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสได้รอบด้าน

หากมองผิวเผินคนทั่วไปอาจไม่เห็นถึงปัญหาที่คนถนัดซ้ายถูกบังคับให้เผชิญ แต่สำหรับคนถนัดซ้ายนั้นสิ่งที่เจอเรียกได้ว่าเป็น “หายนะ” เลยก็ว่าได้ จากจำนวนประชากรส่วนมากของโลกเป็นคนถนัดขวา ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ล้วนทำขึ้นมาเพื่อให้คนถนัดขวาได้ใช้งานเป็นหลัก มันจึงกลายเป็นเรื่องกวนใจของคนถนัดซ้าย เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ตอบโจทย์ความต้องการเท่าที่ควร เช่น โต๊ะเรียน Lecture ในมหาวิทยาลัยที่วางแขนได้เฉพาะฝั่งขวา กรรไกรที่จับไม่ถนัด มีดปอกผลไม้ และกีตาร์

สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากลหรือ International Left Handers Day ซึ่งถูกจัดขึ้นมานับตั้งแต่ปี 1976 (พ.ศ. 2519) โดย “สมาคมคนถนัดซ้ายสากล” เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม ระหว่างคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวา เพราะตอนนี้ยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่คนถนัดซ้ายไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเหมือนคนถนัดขวา เป็นเหตุผลที่ทำให้คนถนัดซ้ายบางคนยังไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีแต่สิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนถนัดขวาได้

เรื่อง : มณฐิชา อาภา

#ส้วมสิบสาม

Top