แม่ค้าตลาดน้อยมมส. ชี้รายได้ซบเซาหลังปรับปรุงโรงอาหารใหม่

แม่ค้าตลาดน้อยมมส. ชี้รายได้ซบเซาหลังปรับปรุงโรงอาหารใหม่

จากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการปรับปรุงตลาดน้อยบริเวณพื้นที่โดมที่สองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากร โดยมีการสร้างพื้นที่สำหรับร้านค้าที่มีการแบ่งกั้นเขตร้านอย่างเป็นกิจลักษณะ โต๊ะที่นั่งทานอาหารสำหรับนิสิต และติดตั้งพัดลมระบายอากาศทั่วทั้งพื้นที่
      ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนนิสิตที่มารับประทานอาหารที่ตลาดน้อย บริเวณโดมที่สอง พบว่าจำนวนนิสิตน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนมีการปรับปรุง จึงได้ทำการสอบถามกับร้านค้าและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาใช้บริการตลาดน้อยในบริเวณโดมที่สองถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน
      หลายร้านค้าให้ความเห็นว่า พื้นที่ตลาดน้อยบริเวณโดมที่สองมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น สถานที่ประกอบการณ์ดีขึ้น แต่ในส่วนของค่าเช่ามีการเพิ่มจำนวนเงินขึ้นมาก 2-3 เท่าตัว ประกอบกับจำนวนนิสิตที่เข้ามาใช้บริการและรับประทานอาหารน้อยลงมาก ส่งผลให้ยอดขายซบเซาลงเมื่อเทียบกับก่อนสร้างโดมใหม่
      โดยร้านค้าหนึ่งบอกเล่าว่า ก่อนสร้างโดมใหม่ สามารถขายได้มากกว่าตอนนี้ คาดว่านิสิตออกไปอาศัยอยู่หอนอกมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนิสิตที่มาใช้บริการตลาดน้อยลดลง และเนื่องจากค่าเช่าสูงขึ้นแต่กำไรกลับน้อยลง ส่วนในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนั้น ทางร้านค้าไม่เคยได้เห็นจำนวนตัวเลขจากมิเตอร์ แม้จะเคยร้องเรียนแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากได้เซ็นสัญญาเช่าไปแล้ว
      ในด้านของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้สัมภาษณ์ว่า ราคาและคุณภาพของอาหารมีความสัมพันธ์กัน ในส่วนของการปรับปรุงโดมที่สอง แม้จะสะอาดขึ้นแต่ก็ร้อนขึ้นมากเช่นกัน อยากให้ทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงในเรื่องของการระบายอากาศให้มีความถ่ายเทมากขึ้น
      นอกจากนี้นิสิตได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คนไม่ค่อยมาใช้บริการตลาดน้อยเนื่องจากมีอากาศที่ร้อน หากเข้าฤดูร้อน นิสิตที่มาใช้บริการที่ตลาดน้อยอาจจะจำนวนลดลงอีกเรื่อยๆ

Top