แจ้ง การสมัครอบรม...

สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสอบ...

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย...


ไม่เข้าใจ หรือมีปัญา ติดต่อสอบถามได้ที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ห้อง HS 413) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 043-754-360 , 043-754-333 ต่อ 4839
E-mail: igeonortheast@gmail.com , savittri.s@msu.ac.th
Line : IGeoNortheast

Geography Exam

Social Links