ติดต่อสอบถามข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565
ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564
โดยศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

Geography Exam

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043-754-333 ต่อ 4839 , 4840

igeonortheastmsu@gmail.com

063-760-2255 (คุณเบญมาศ)
089-766-8620 (อ.ธัญญรัตน์)
098-254-6786 (อ.วรวิทย์)
Line ID : IGeoNortheast
Facebook : IGeo Northeast-msu

Geography Exam

Social Links