ติดต่อสอบถามข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2566
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565
โดยศูนย์ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

Geography Exam

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043-754-333 ต่อ 4839 , 4840

worawit.j@msu.ac.th

063-760-2255 (คุณเบญมาศ)
098-254-6786 (อ.วรวิทย์)
Line ID : IGeoNortheast

Geography Exam

Social Links