ติดต่อสอบถามข้อมูล

ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

Geography Exam

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043-754-333 ต่อ 4839 , 4840

igeonortheast@gmail.com
cherry.mrtech@gmail.
savittri.s@msu.ac.th

089-766-8620 (ธัญญรัตน์ )
Line ID : IGeoNortheast

Geography Exam

Social Links