ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้ารับการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ / สถานะ

ขั้นตอนการชำระเงิน และแจ้งผลการชำระเงินผ่านระบบ
1. ชำระค่าสมัครอบรมผ่านธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี
   - ชื่อบัญชี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   - ธนาคาร : ธนาคารทหารไทย (TMB)
   - เลขที่บัญชี : 517-2-00827-7
   - ค่าลงทะเบียนอบรม : 7,000 บาท
2. แจ้งชำระเงินที่เมนู "แจ้งชำระเงิน" กรอกข้อมูลการชำระเงินให้ครบ พร้อมแนบ สลิป การจ่ายเงิน ในระบบ
3. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เมนู "ตรวจสถานะ"
4. กรณียกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกที่เมนู "ยกเลิกลงทะเบียน"
5. กรณี "ให้ผู้จัดจองที่พักให้" สามารถตรวจสอบข้อมูลห้องพักได้ที่เมนู "ตรวจสอบที่พัก"ไม่เข้าใจ หรือมีปัญา ติดต่อสอบถามได้ที่
ธัญญรัตน์ ไชยคราม (อาจารย์)
โทร : 089-766-8620
E-mail: cherry.mrtech@gmail.com

Geography Training

Social Links