โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

News from Around the World

In publishing and graphic design, lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation, such as web pages, typography, and Ipsum.

All

Australia

Africa

Americas

Asia

Europe

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว โควตาเด็กดีมีที่เรียน โควตาครูแนะแนว เด็ก67 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน ผลงานทางวิชาการ" โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว ในระหว่างช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น. และเวลา 10.50 - 11.30 น....

อ่านเพิ่มเติม
“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา :...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม 2)...

อ่านเพิ่มเติม
MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ (คนใหม่)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ (คนใหม่)

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ภายใต้ชื่องาน "เกษียณเกษมสุข" โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ นางเบญจวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี 2566 ณ...

อ่านเพิ่มเติม
การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม) ประจำปี 2566...

อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung (จู ดึ๊ก สุง) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน”...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2566

โครงการเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้-...

อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาคลังหน่วยกิต HUSOC MSU

รายวิชาคลังหน่วยกิต HUSOC MSU

ชุดวิชาภาษาอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม และพม่า) เพื่อการสื่อสาร  จำนวนหน่วยกิต  60  หน่วยกิต สังกัดหลักสูตร.....ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จาก ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จาก ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับอาจารย์ Katsuyoshi Sekimoto และ ผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Mr. Masafumi ASACHI...

อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

รายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม
นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราพร เฟื่องสำรวจ และนางสาวธีรนาฏ ศรีดามานิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์...

อ่านเพิ่มเติม

Css is below

News from Around the World

All News

Australia

Africa

Americas

Asia

Europe

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว โควตาเด็กดีมีที่เรียน โควตาครูแนะแนว เด็ก67 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน ผลงานทางวิชาการ" โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว ในระหว่างช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น. และเวลา 10.50 - 11.30 น....

อ่านเพิ่มเติม
“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา :...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม 2)...

อ่านเพิ่มเติม
MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ (คนใหม่)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ (คนใหม่)

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ภายใต้ชื่องาน "เกษียณเกษมสุข" โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ นางเบญจวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี 2566 ณ...

อ่านเพิ่มเติม
การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม) ประจำปี 2566...

อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung (จู ดึ๊ก สุง) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน”...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2566

โครงการเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้-...

อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาคลังหน่วยกิต HUSOC MSU

รายวิชาคลังหน่วยกิต HUSOC MSU

ชุดวิชาภาษาอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม และพม่า) เพื่อการสื่อสาร  จำนวนหน่วยกิต  60  หน่วยกิต สังกัดหลักสูตร.....ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จาก ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จาก ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับอาจารย์ Katsuyoshi Sekimoto และ ผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Mr. Masafumi ASACHI...

อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

รายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม
นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราพร เฟื่องสำรวจ และนางสาวธีรนาฏ ศรีดามานิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก...

อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์...

อ่านเพิ่มเติม

Css is below

Latest News

All

Australia

Africa

Americas

Asia

Europe

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว โควตาเด็กดีมีที่เรียน โควตาครูแนะแนว เด็ก67 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน สมัครวันที่ 11-21 ก.ย. 66 ทาง...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา...

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร...

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน ผลงานทางวิชาการ" โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ...

ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว ในระหว่างช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น. และเวลา 10.50 - 11.30 น. ทั้งนี้ยังสามารถใช้งานประตูอื่น ๆ...

“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา :...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ 3) อาจารย์ ดร.วราวุฒิ...

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต บุคลากร พร้อมทั้งบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ (คนใหม่)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ (คนใหม่)

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ภายใต้ชื่องาน "เกษียณเกษมสุข" โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และ นางมุลนี ชุมอภัย...

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

การแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม) ประจำปี 2566...

ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ Chu Duc Dung (จู ดึ๊ก สุง) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน” ในการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน พ.ศ. 2566 หลักสูตร ศศ.บ....

โครงการเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2566

โครงการเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานเสวนา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2...

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้- หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ...

รายวิชาคลังหน่วยกิต HUSOC MSU

รายวิชาคลังหน่วยกิต HUSOC MSU

ชุดวิชาภาษาอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม และพม่า) เพื่อการสื่อสาร  จำนวนหน่วยกิต  60  หน่วยกิต สังกัดหลักสูตร.....ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จาก ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จาก ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับอาจารย์ Katsuyoshi Sekimoto และ ผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Mr. Masafumi ASACHI จากมหาวิทยาลัยเทนริ (Tenri University)...

นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ม.เทนริ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราพร เฟื่องสำรวจ และนางสาวธีรนาฏ ศรีดามานิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.วราวุฒิ...

About the Author

Ana De Smith

In publishing and graphic design, lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation, such as web pages, typography

Css is below

CSS Code (only visible on the theme builder)
JS Code (only visible on the theme builder)

ENJOY ANOTHER FREEBIE

Masonry Image Filter without any Plugins!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque libero justo, sodales id ornare sit amet, tincidunt blandit nisl

News from Around the World

In publishing and graphic design, lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation, such as web pages, typography, and Ipsum.

All

Australia

Africa

Americas

Asia

Europe

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว โควตาเด็กดีมีที่เรียน โควตาครูแนะแนว เด็ก67 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน ผลงานทางวิชาการ" โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว ในระหว่างช่วงเวลา 08.30 - 09.30 น. และเวลา 10.50 - 11.30 น....

อ่านเพิ่มเติม
“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

“ร่วมบริจาคโลหิต” ประจำเดือน ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา :...

อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม 2)...

อ่านเพิ่มเติม
MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต...

อ่านเพิ่มเติม

Css is below

Pin It on Pinterest