โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว โควตาเด็กดีมีที่เรียน โควตาครูแนะแนว เด็ก67

รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน

สมัครวันที่ 11-21 ก.ย. 66 ทาง https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq/log-in.php?fbclid=IwAR0nbdf8PJ48_kvaofmtOqxsaUzpqF6ahIsC4SFZCyVZ6PHKK2fqwK233IQ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?set=a.812300734022100&type=3&locale=th_TH

สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส  043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

Pin It on Pinterest

Share This