โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2567 สมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย...
ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี (จำกัดจำนวนเพียง 500 ท่านเท่านั้น)

ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี (จำกัดจำนวนเพียง 500 ท่านเท่านั้น)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องโยธิกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ฟรี (จำกัดจำนวนเพียง 500 ท่านเท่านั้น)...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน...
โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

โครงการเสวนา:พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุตตระแห่งมาเลเซีย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุตตระแห่งมาเลเซีย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุตตระแห่งมาเลเซีย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ร่วมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านการพัฒนานิสิต...

Pin It on Pinterest