โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
Research Grooming: ช่วยคิดช่วยดู สู่เส้นทาง Scopus

Research Grooming: ช่วยคิดช่วยดู สู่เส้นทาง Scopus

เมื่อวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ Research Grooming: ช่วยคิดช่วยดู สู่เส้นทาง Scopus โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
keynote speaker for the 5th LSCIC 2024

keynote speaker for the 5th LSCIC 2024

We are grateful to announce another keynote speaker for the 5th LSCIC: Prof. Dr. Neil Anderson, Professor and Chair of the Department of English Language Teaching and Learning at BYU-Hawaii. Dr. Anderson has been a Fulbright Research/Teaching Fellow and a recipient of...
Research Grooming ช่วยคิด ช่วยดู สู่เส้นทาง Scopus

Research Grooming ช่วยคิด ช่วยดู สู่เส้นทาง Scopus

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มีกำหนดจัด”โครงการ Research Grooming ช่วยคิด ช่วยดู สู่เส้นทาง Scopus”สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทย นักศึกษาจาก ม.ภูมินทร์พนมเปญ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทย นักศึกษาจาก ม.ภูมินทร์พนมเปญ

มมส มอบใบประกาศผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2567 วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ) ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตรวจสอบรายชื่อ ตารางอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2567รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สามารถดูรายชื่อได้ที่ คลิ๊ก ตารางอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)ครั้งที่ 1...

Pin It on Pinterest