โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และเผยแพร่โฟร์ชาร์ทขั้นตอนการทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและแผนผังวิธีปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

Pin It on Pinterest