โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ สาร MSU ONLINE  จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับ  ธนาธิป  คุ้มสี  นิสิตชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมาแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางการเรียนในสาขานี้  ตามเรามาดูกันเลย https://news.msu.ac.th/msumagaz/smain/readpost.php?mid=500&fbclid=IwAR0rw-YjZPkkhwDmfP6TZICiEkiaJXYmsOeD0xfLRGcRSRlkaIUV0ZD4Ajs

Pin It on Pinterest

Share This