โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ งปม. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดิน...

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2566-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566Download

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์-2566-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566Download

Pin It on Pinterest