โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยได้ร่วมกันบันทึกภาพรณรงค์การต่อต้านทุจริตตามแผนและมาตรการป้องกันการทุจริต...
โครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (The 4th Language, Society and Culture International Conference – LSCIC 2023)...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส คว้าอันดับที่ 13 ของประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส คว้าอันดับที่ 13 ของประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าอันดับที่ 13 ของประเทศไทย ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดอันดับ EduRank 2023 อ้างอิงข้อมูลจาก...
สัญลักษณ์รุ่นประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัญลักษณ์รุ่นประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#จามรีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 สัญลักษณ์รุ่น “จามรี” ซึ่งจามรีเป็นสัตว์ที่รักขนรักความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจ รุ่นนี้มีลักษณะเด่นคือ เรียบร้อยและแข็งแกร่ง จึงใช้จามรีเป็นสัญลักษณ์รุ่น เพื่อให้นิสิตรักษาความดี เหมือนดั่งจามรีที่รักษาขนตัวเองเป็นอย่างดี #เสือดาวตั้งขึ้นเมื่อ...
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LSCIC 2023

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Language, Society and Culture International Conference (The 4th LSCIC 2023)จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร...

Pin It on Pinterest