โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข-มมส ครั้งที่ 18

กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข-มมส ครั้งที่ 18

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข จัดโครงการกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข-มมส ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 22 พ.ย 2566 ฯพณฯ Chu Duc Dung (จู ดึ๊ก สุง) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ พร้อมนิสิตสาขาวิชาภาษาเวียดนาม...
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ตั้งจุดรับบริจาคจตุปัจจัย อัฐบริขาร...
The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023

The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023  ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในวัฒนธรรมอีสาน เพื่อก่อเกิดการต่อยอดสู่ความเป็นสากล ผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศ...
การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 “UNITING FOR THE GLORY” การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้...
เปิดรับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้  สู่ตัวจริงสายครีเอทีฟ   คอนเทนท์ 

เปิดรับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้  สู่ตัวจริงสายครีเอทีฟ คอนเทนท์ 

สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ สาร MSU ONLINE  จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับ  ธนาธิป  คุ้มสี  นิสิตชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Pin It on Pinterest