โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ตั้งจุดรับบริจาคจตุปัจจัย อัฐบริขาร...
การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 “UNITING FOR THE GLORY” การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้...
สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน

สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตและนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน...
นิสิตและบุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต

นิสิตและบุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลกร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และให้พอใช้ต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป ภาพ/ข่าว :...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ...

Pin It on Pinterest