โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8 ฮอม ฮีต ฮอย : 6 ทศวรรษ มช. 6 สถาบัน สานพลังสู่ชุมชน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี-มหาวิทยาลัยบูรพา-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#ค่าย6สถาบันครั้งที่8 #ฮอมฮีตฮอย

ภาพ : Faculty of Humanities, Chiang Mai University

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This