โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
งานประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา

งานประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา

(Le texte en français ci-dessous) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)...
ประกาศผลสอบ TOEIC

ประกาศผลสอบ TOEIC

ประกาศผลสอบ TOEIC รอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 สนามสอบศูนย์ CARS-HUSOC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับผลสอบได้ที่ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 401 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC)

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและสนับสนุนบริการวิชาการและวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน...
สาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.

สาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนานิสิต : โครงการสหวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนิสิต : อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ...
ปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่1. อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์2. ภาษาและภาษาศาสตร์3. ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้4. การพัฒนา5....

Pin It on Pinterest