โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

สาขาภาษาและวัฒนธรรมลาว หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566
🇱🇦น้องๆที่กังวลเรื่อง PORTFOLO ทางสาขาเปิดกว้างให้น้อง ๆ สามารถโชว์ศักยภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายไม่จำกัดกลุ่มสาระและสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่พยัญชนะกันเลย อีกทั้งถ้าน้อง ๆ ชอบลงพื้นที่เพื่อศึกษาภาษา ประเพณี วัฒนธรรมทั้งในไทยและประเทศลาว สาขาของเราพาไปทุกปีเลย
สมัครกันเข้ามาเลย https://admission.msu.ac.th/

Pin It on Pinterest

Share This