โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิภรณ์ ขันธวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล The Most Humble of the 4th SEASAC 2023 ในการแข่งขัน Southeast Asia Sales Competition ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 – 19 ต.ค. 2566 ณ ประเทศอินโดนีเซีย Universitas Gadjah Mada

ในการนี้คณะฯ ขอขอบคุณสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้การสนับสนุนนิสตในการแข่งขันครั้งนี้

ภาพ : สำนักศึกษาทั่วไปMSU Homeroom โฮมรูม

Pin It on Pinterest

Share This