โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศของดใช้ประตู 1 ด้านหน้าคณะฯ ชั่วคราว

ในระหว่างช่วงเวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 10.50 – 11.30 น. ทั้งนี้ยังสามารถใช้งานประตูอื่น ๆ ได้ตามปกติ

Pin It on Pinterest

Share This