โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับอาจารย์ Katsuyoshi Sekimoto และ ผู้ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Mr. Masafumi ASACHI จากมหาวิทยาลัยเทนริ (Tenri University) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสำรวจและเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทนริและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2567

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This