โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566”

วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 07.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา โดยมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This