โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2
The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023 🎒

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในวัฒนธรรมอีสาน เพื่อก่อเกิดการต่อยอดสู่ความเป็นสากล ผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศ

เปิดรับสมัครนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกสาขาวิชา มาร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติ ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมอีสานสู่ความเป็นสากล ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2566 (กิจกรรม 3 วัน 2 คืน)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 พ.ย. 66 👉https://forms.gle/JFMU2VTvU7WSXTdHA

ประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 31 พฤศจิกายน 2566
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Pin It on Pinterest

Share This