โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “สาขาสังคมศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

Pin It on Pinterest

Share This