โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University American Corner)

ในโอกาสนี้ท่านได้ให้เกียรติเปิดห้องหนังสือเพื่อการอ่านอย่างกว้างขวาง “Booklyn” ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ท่านยังเรียนรู้การทำส้มตำพร้อมพูดคุยและถ่ายภาพกับเด็ก ๆ อย่างเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Pin It on Pinterest

Share This