โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : อาจารย์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

Pin It on Pinterest

Share This