โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องเรียน HS-209 อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก 2024 ในการนี้ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ คณะผู้จัดค่ายและได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This