โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัชชา อาจารยุตต์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา อาจารยุตต์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This