โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการบรรยายภาษาศาสตร์ หัวข้อ หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทมา อัตนโถ (KruPum TikTok)

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงทะเบียนหน้างานฟรี!!

ที่มา : ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

Pin It on Pinterest

Share This