โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
✍️หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
✍️ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้ว)

👉อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom นะจ๊ะ 🥰

สมัครออนไลน์ได้ตาม Link ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หรือสแกน QR-code ได้เลย
🥳หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 👇https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdBpgUcgbNgF7…/viewform

🤩หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 👇
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd5NUlnQ590FE…/viewform

————————————————————
📲สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
☎️โทร 080-0216-303, 098-1980-889
นางสาวสกุลรัตน์ คำดี 

Pin It on Pinterest

Share This