โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานหอพระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันสรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธสิริสัตตราช” (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This