โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เปิดรับสมัคร รอบ 2 Quota ครั้งที่1

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เปิดรับสมัคร รอบ 2 Quota ครั้งที่1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 2 Quota ครั้งที่1 (สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) ครั้งที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 15 ก.พ. 67 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.msu.ac.th/...
ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และสโมสรนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มมสประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 

ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และสโมสรนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มมสประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม HS-202 ฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ...

Pin It on Pinterest