โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติภาพ ธุรารัตน์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติภาพ ธุรารัตน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติภาพ ธุรารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีมมส” ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพ/ข่าว :...
กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข-มมส ครั้งที่ 18

กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข-มมส ครั้งที่ 18

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข จัดโครงการกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข-มมส ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
รางวัลเชิดชูเกียรติ “นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

รางวัลเชิดชูเกียรติ “นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จตุรงค์ สมอาจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับคณะผู้บริหาร...
Seoul Theological University หารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Seoul Theological University หารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาภาษาเกาหลี ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Kwon Dae Hyeon หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี Seoul Theological University ประเทศเกาหลีใต้...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม HUSOC DISCO CAMP

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม HUSOC DISCO CAMP

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 7-8 ธันวาคม 2566...

Pin It on Pinterest