โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
สาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.

สาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนานิสิต : โครงการสหวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนิสิต : อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ...
สาขาวิชาภาษาจีน จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน 2567

สาขาวิชาภาษาจีน จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของชาวจีน นับว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน ในวันตรุษจีนนี้ชาวจีนในประเทศจีนจะมีการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่าง ๆ...
โครงการอบรมระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการอบรมระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09..00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : โครงการอบรมระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567...
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดค่ายพหุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น

สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดค่ายพหุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 12-14 มกราคม 2567 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายพหุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านชัยศรี ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ...
The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023

The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 The 2nd HUSOC DISCO INTERNATIONAL CAMP 2023...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติภาพ ธุรารัตน์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติภาพ ธุรารัตน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติภาพ ธุรารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีมมส” ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพ/ข่าว :...

Pin It on Pinterest