โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 20 พ.ย. 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ Adjunct Prof Claudia Baldwin และ Dr.Tina Lathouras จาก University of Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างทั้งสองสถาบันต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This