โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/?fbclid=IwAR1PM_yJRPrcuG_SOECkAf2AKteimDrKBcB92mcpv5jx72jOv-nOBs1PMjg

สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

Pin It on Pinterest

Share This