โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนา:การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This