โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
– หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
– หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้ว)
อบรมในรูปแบบออนไซต์


ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตาม Link ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หรือสแกน QR-code ได้เลย
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

 -หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
☎️โทร 098-198-0889 (พี่อ้อน)

Pin It on Pinterest

Share This